The magic of transformation

The magic of transformation

Dit is het laatste onderdeel van de drieluik over transformatieprocessen. The magic of transformation – het ultieme doel wordt bereikt.
Na de eerste stap, the ‘magic of making’ waarin jouw oorspronkelijke doelstellingen en wensen hebt geformuleerd en de magic van de queeste waarin je op reis bent gegaan om nieuwe kennis en inzichten te verwerven die nodig zijn voor de realisatie van je wensen vindt transformatie plaats.

Wat is transformatie?

Is het synoniem aan veranderen? Of aan het bereiken van een vooraf gesteld doel?
Je kunt iets of iemand veranderen; een situatie, een werkproces, de inrichting van een plek, door aan de buitenkant in te grijpen. Je verhuist, verbetert werkprocessen, voert nieuwe werkmethodes in.
Transformeren gaat verder: op het diepste niveau verdwijnt wat er was en zet zich om in een nieuwe vorm die eerder niet bestond. Van rups tot vlinder blijft een perfect voorbeeld van wat ik bedoel. De rups 1popt zich in, wordt een ongevormde oersoep om even later te voorschijn te komen als vlinder. De rups is voor altijd verdwenen. De vlinder is een fundamenteel nieuwe verschijningsvorm.
Transformatie heeft een licht anarchistisch karakter. Hij is niet lineair. Hij volgt niet netjes na de eerste twee stappen. Nee, hij is ineens daar, verschijnt op zijn eigen tijd, als een duveltje uit een doosje. Aannames, gedrag en vormen die niet meer nodig zijn lossen op. Ineens kijk je anders uit je ogen en dienen nieuwe mogelijkheden zich aan.

Transformeren als professional of organisatie

Transformatie is een magische menselijke ervaring. Je kunt het niet plannen en uitvoeren zoals we gewend zijn in ons professionele leven. Er is niet zoiets als een plan van aanpak, prestatie-indicatoren of resultaatsafspraken. Is transformatie zo ‘magisch’ dat de weg er naar toe onbegaanbaar is in het professionele leven waar doelen, resultaten, planning en tijd niet zijn weg te denken? Nee, het vraagt om een andere benadering.

Hoe werkt het dan? Transformeren vraagt in de eerste plaats om bewustzijn – de wens om in beweging te komen en te blijven. Daar dienen de ‘magic of making’ en de ‘magic of queesting’ voor. Hier blijven we in onze professionele comfortzone; deze bewegingen kunnen we overzien.
De uitdaging ligt erin anders af te stemmen: gewenste doelen en resultaten formuleren in termen die raken aan dat wat wezenlijk is, aan professionele integriteit en aan ‘hogere’ doelen.

Visie, moed en liefde

Transformatie vraagt om visie: boven het alledaagse uit vooruit kunnen kijken naar het mooist mogelijke dat je wilt realiseren.
Transformatie vraagt om de moed bereid te zijn los te laten wat klaar is, ook al is het zo vertrouwd.
Transformatie vraagt tenslotte om liefde voor jezelf, je collega’s, cliënten, voor wat je doet of wat je maakt. Niet de romantische liefde maar de liefde die maakt dat jij je verbindt met het werk waarvoor je kiest en de vreugde die je voelt als je kijkt naar wat je tot stand hebt gebracht. Dat is wat je in beweging houdt: je wordt wijs door je ervaring, je beleeft plezier aan het steeds verder ontwikkelen van je kwaliteiten. En met zekere regelmaat zul je in de loop der jaren het moment ervaren dat ineens het licht gaat schijnen: je ontdekt dat je op een nieuw niveau bent aangeland, op een andere plek bent gaan staan of met nieuwe ogen ziet. De vlinder is een feit.

Waarom transformeren?

Er is niets mis met veranderen – dat is inherent aan leven en werken in een immer evoluerende wereld. Wanneer zoek je transformatie? Het is mijn overtuiging dat transformatie onderdeel is van zowel het persoonlijke als professionele leven voor wie de intentie heeft integer en met kwaliteit te handelen. Dat maakt immers dat je jezelf – als mens of organisatie- geregeld een spiegel voorhoudt en bereid bent te zien wat beter kan, waar ruimte is voor verbetering en ontwikkeling. Zodat je ook in de diepere lagen het werk verzet dat gedaan moet worden. Rust roest en stilstand is achteruitgang. Dooddoeners zijn soms waar.
In de spiraal van transformatie blijf je verbonden met de veranderende behoefte van de wereld om je heen en met je innerlijke vraag om realisatie van ‘je mooist mogelijke zelf’.

Volg ons of 'like' ons:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Deel deze blog met je netwerk

Facebook
Facebook
LinkedIn
Google+
https://www.mascorazon.org/integraal-leiderschap/the-magic-of-transformation">