Hermine Masmeyer

Je eigen groot(s)heid herkennen en de moed hebben haar te leven is voor veel mensen de grootste uitdaging. Je niet laten weerhouden door de verwachtingen van anderen en de routines en stress van alle dagen. Ook uit eigen ervaring weet ik hoe lastig dat kan zijn. Daarom mag ik graag met mensen die de uitdaging aangaan een stukje meelopen en licht laten schijnen waar dat nodig is.

Opgeleid door wijze en ervaren ‘meesters’ op verschillende gebieden, heb ik mij ontwikkeld tot een moderne druïde. In oude tijden was een druïde adviseur van de koning, rechter, alchemist, leraar, vredestichter, ontdekker en wijze raadgever. De opleiding tot druïde kon 20 jaar in beslag nemen. Mijn leerweg bevat uiteenlopende studies, variërend van een universitaire rechtenstudie tot studies van oude wijsheidstradities. In mijn werk heb ik steeds de plaatsen opgezocht waar ik kon doen waar mijn talenten en hart lagen.

Dankzij mijn werk in en met een groot aantal verschillende landen heb ik de dynamiek van cultuurverschillen ervaren en heb ik geleerd dat vele verschillende perspectieven waar en waardevol zijn en het de kunst is alles de juiste plek te geven.

In mijn professionele leven heb ik meerdere malen aan de wieg mogen staan van nieuwe organisaties, innovatieve ontwikkelingen en transformatieprocessen. Juist in die opdrachten voel ik me als een vis in het water. Ik ben een visionair, een ontwerper en bouwer. Het liefst help ik mensen en organisaties hun mooist mogelijke zelf te realiseren met inzet van al mijn begrip, inzicht en talenten.

Klik hier voor mijn profiel op LinkedIn.

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

(Marianne Williamson, A Return To Love: Reflections on the Principles of A Course in Miracles)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn
Google+
https://www.mascorazon.org/over-hermine-masmeyer">